O nas

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Dolina Krasnoludków” w Miedzianej Górze bierze swoje początki z działalności Klubu Małego Dziecka „Krasnoludek” na Starej Plebanii przy Kościele św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach Drugich, który powstał w roku 2006 z inicjatywy właścicielki Agnieszki Grątkiewicz.

Od 2009 - 2011 roku w obecnej siedzibie Miedziana Góra ul. Rudna 2, realizowano projekt współfinansowany przez Unię Europejska, w ramach EFS POKL. Przez 2 lata skorzystało z bezpłatnej opieki i edukacji przedszkolnej 53 dzieci z rodzinami, znajdujących się wówczas w trudnych sytuacjach życiowych. Dzieci przez 10 godzin dziennie korzystały z bogatej oferty zajęć edukacyjnych i dodatkowych ( j. angielski, religia, rytmika, gimn. korekcyjna), terapii (logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej – Szkoła dla Rodziców), wycieczek, spotkań, audycji muzycznych Filharmonii Świętokrzyskiej.

Obecnie

Obecnie tworzymy grupę mieszaną, max 24 osobową dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat z podziałem na czas zajęć dydaktycznych dostosowanych do wieku dziecka (z rocznym przygotowaniem przedszkolnym). Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego i zajęcia dodatkowe: j. angielski, rytmika, religia, zaj. ruchowe i gimnastyczne, zaj. teatralne, plastyczne,zajęcia szachowe, audycje muz Filharmonii Świętokrzyskiej, spacery, wycieczki, wyjazdy do bawialni. Bierzemy udział w różnorodnych konkursach i projektach. Nasze przedszkole korzysta z usług kateringowych firmy "Anatomia Smaku" z Zagnańska.

Ze względu na obecność dzieci z niepełnosprawnościami, realizujemy również zajęcia terapeutyczne, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, są to zajęcia z:

  • neurologopedą,
  • pedagogiem,
  • oligofrenopedagogiem,
  • logopedą,
  • psychologiem,
  • rehabilitantem,

oraz zajecia terapii SI, hipoterapii (w Kielcach i w Zagnańsku).