REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO ,, DOLINA KRASNOLUDKÓW” W MIEDZIANEJ GÓRZE

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny ,,Dolina Krasnoludków” w Miedzianej Górze czynny jest od 7.00 do 17.00.

- Dzieci przyprowadzają i odbierają rodzice lub osoby dorosłe upoważnione przez rodziców.

- Przyprowadzamy dzieci do przedszkola zgodnie z deklaracją podpisaną przez rodziców: przed śniadaniem do godz. 8.00 .

- Przynosimy ubranka na zmianę w podpisanym woreczku i zostawiamy w półce dziecka.

- Nieobecność dziecka zgłaszamy osobiście lub telefonicznie do godz. 15.00 dnia poprzedniego (wówczas będzie odliczona odpłatność za wyżywienie w następnym miesiącu).

- Dzieci przyprowadzamy zdrowe, a po chorobie doręczamy zaświadczenie od lekarza, iż dziecko może przebywać w grupie.

- Rodzice uczestniczą w zebraniach, spotkaniach organizowanych w przedszkolu.

- Rodzice uczestniczą w uroczystościach w placówce, są zaangażowani w życie i funkcjonowanie dzieci w przedszkolu oraz pomagają w pracach na rzecz placówki.

- Informacje dotyczące zdrowia i funkcjonowania dziecka rodzice zgłaszają do nauczycieli.

- Informacje dotyczące placówki będą wywieszane na tablicy ogłoszeń w szatni. Rodzice proszeni są na bieżąco zapoznawać sięz ogłoszeniami.

- Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice regulują do 10-tego każdego miesiąca na konto placówki lub gotówką w biurze.

- Wnioski i uwagi dotyczące pracy i funkcjonowania placówki zgłaszamy do dyrekcji.

OGŁOSZENIE !

Rozpoczynamy Rok Przedszkolny w dniu 3.09.2018r. Zapraszamy dzieci od godziny 8:00. W tym dniu śniadanie około godziny 9:30, nie będzie obiadu. O godzinie 11:00 rozpoczynamy obowiązkowe zebranie z Rodzicami - omówienie spraw organizacyjnych związanych z Nowym Rokiem Przedszkolnym 2018/2019. Dzieci zabieramy po zakończeniu zebrania.

Previous Next

21 marca - to pierwszy dzień wiosny!

Mamy nadzieję, że budzicie się już z zimowego snu i z radością witacie wiosnę.

Image
Image