Kadra pracownicza

Agnieszka Grątkiewicz - właściciel przedszkola, dyrektor do spraw dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Dyrektor - Anna Barbara Cedro

Sekretarz- Anna Rozemberg

Nauczyciele

Małgorzata Maj - nauczyciel wychowania przedszkolnego (wychowawca)

Anna Danuta Cedro - oligofrenopedagog, terapeuta dzieci autystycznych, kształcenie specjalne (nauczanie indywidualne)

Anna Detko - neurologopeda, oligofrenopedagog

Małgorzata Litwińczuk - fizjoterapeuta - rehabilitacja - specjalista SI

Ilona Czekaj - nauczyciel języka angielskiego

Marta Gdela - nauczyciel religii

Agnieszka Grątkiewicz - nauczyciel rytmiki, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Anna Walkowicz - pomoc nauczyciela przedszkola, dba o porządek w przedszkolu